Odvlhčenie stavieb

S garanciou záruky až na 30 rokov

Zneprijemňujú vám život mokré steny?

Zneprijemňujú vám život mokré steny?

Najčastejším zdrojom vlhkosti v murive je spodné vzlínanie vody do stavebných konštrukcií alebo bočný tlak vody pri stavbách vo svahu, prípadne kombinácia oboch. Ďalšou príčinou je nesprávne, prípadne žiadne odvetranie stavby, napríklad po zateplení starších objektov. Pri kompletnom zateplení sa zakryjú i prieduchy, ktoré slúžili na cirkuláciu vzduchu, a obmedzená cirkulácia následne vedie k vlhnutiu muriva. Príčinou vlhnutia muriva môže byť aj porucha na vodoinštaláciách a odpadoch vody, čo sa prejavuje inak než klasické vzlínanie vlhkosti, a to šírením vlhkej mapy z jedného bodu do všetkých strán.

Na trhu  je množstvo ponúkaných metód. Od viac či menej deštruktívnych (odkopávanie, podrezávanie) až po rôzne druhy nízkotlakových a vysokotlakových injektáží, ktoré slúžia na vytvorenie chemickej zábrany proti prenikaniu vody do vnútra muriva. Naša metóda sa od ostatných líši tým, že tesniaca injektážna hmota WBg sa vplyvom reakcie s vodou sa pozvoľne rozpína a preniká kapilárnym systémom muriva. Tesniaca hmota vytvorí súvislú bariéru proti prenikaniu vlhkosti,  odparením vlhkosti sa zvýši pevnosť a murivo nadobudne opäť svoje vlastnosti.

Pri metóde aplikácie tesniacej hmoty WBg nehrozia žiadne statické problémy, ako napr. pri podrezávaní stien, alebo odkopávaní stavby. Po vysušení muriva sa tesniaca hmota preskupí a vytvoria sa kryštáliky. Celý tento proces trvá jeden až dva roky v závislosti od hrúbky a materiálu muriva. Tesniaci materiál si však aj po vysušení muriva udržuje svoju funkčnosť. Pokiaľ by došlo k vytopeniu suterénneho priestoru ošetreného našou metódou, dôjde k opätovnej aktivácii tesniacej hmoty, ktorá prestup vlhkosti zastaví.

Táto metóda pochádza z Nemecka, kde sa úspešne používa už niekoľko rokov. Poskytujeme záruku až 30 rokov. Podľa laboratórnych skúšok sa odhaduje, že trvanlivosť sanácie bude najmenej 60 rokov.

Náš postup

Pred každým vysúšaním navštívi zákazníka náš špecialista, ktorý na mieste zhodnotí situáciu, premeria vlhkosť muriva špeciálnym prístrojom a navrhne optimálny postup sanácie. Nasleduje kalkulácia a návrh zmluvy o dielo. Pred samotnou injektážou je v niektorých prípadoch nutné odstránenie omietok až na samotné murivo z tehál či rôznych iných materiálov. Touto metódou možno sanovať aj kamenné steny. Po odvlhčení odporúčame na murivo naniesť makroporéznu omietku, túto fázu však radíme neuponáhľať. Dĺžka vysychania môže trvať od jedného mesiaca až po 2 roky, záleží na hrúbke muriva a na tom, či je stena pod alebo nad úrovňou zeme. Metódu možno úspešne aplikovať do hrúbky steny až 150 cm. Tesniaca hmota WBg je patentovaná, netoxická látka, bez zápachu, zdravotne nezávadná, obsahuje striebro a do budúcna pôsobí ako prevencia proti plesniam.

 

Sme jediná spoločnosť na Slovensku, ktorá má oprávnenie používať túto nemeckú patentovanú technológiu!

Ako vysušiť vlhké steny? Stiahnite si náš e-book ZADARMO

Prvé príznaky vlhnutia stien vo vašom dome sa neodporúča ignorovať. Ak sa v dome vyskytne vlhká stena, je nutné sa okamžite začať venovať tomuto problému z dôvodu, že vlhké murivo živnou pôdou pre zdraviu škodlivé mikroorganizmy a rôzne druhy plesní.

Ako vysušiť vlhké steny? Stiahnite si náš e-book ZADARMO

Prvé príznaky vlhnutia stien vo vašom dome sa neodporúča ignorovať. 

Referencie

Hovoria za nás stovky úspešných realizácií v Českej Republike, na Slovensku a v Maďarsku.